Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de DIFUSIONS MARESME, S.L..

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina i a la xarxa social:

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones fisicas pel que fa al tractament de les seves Dades Personals i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, DIFUSIONS MARESME, S.L. desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen nostre assetjo web. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapacitats

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, DIFUSIONS MARESME, S.L. adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina i quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas..

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que DIFUSIONS MARESME, S.L. és el propietari del domini laclau.cat , així com els perfils de les xarxes socials oficials sent el responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina
en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina.

4.Finalitats

Al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de DIFUSIONS MARESME, S.L. amb la finalitat d’oferir-li informació de l’entitat per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb DIFUSIONS MARESME, S.L.i altres usuaris i establir comunicació amb tercers. Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per DIFUSIONS MARESME, S.L. per al tractament de les seves dades personals per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb l’establert en la present política. L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

L’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma. L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina les dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

DIFUSIONS MARESME, S.L. tindrà dret a eliminar de la present pàgina de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris

Respecte dels quals es tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. DIFUSIONS MARESME, S.L. únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

DIFUSIONS MARESME, S.L. adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenlaces a la xarxa social, ni d’aquells responsables a els qui a través d’hiperenlaços.

7. Qualitat de les dades

DIFUSIONS MARESME, S.L. adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina laclau.cat.

8. Exercici dels drets.

Drets

que assisteixen a l’Usuari:
Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l’el seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: C/ MARIA VIDAL, 93 – 1 VILASSAR DE MAR 08340 (BARCELONA)
Adreça electrònica: …………………………………………..

9. Altre informació de DIFUSIONS MARESME, S.L. podrà modificar i/o substituir a qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb nostros mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:…………………………………………..
Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de
la mateixa.